คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

นโยบายรัฐบาลที่ยอมให้มีการละเมิดได้อย่างเสรี

ในการแถงนโยบายของรัฐบาลปู 1 เมื่อวัน 23 สิงหาคม 2554 หลังจากที่นายก ได้ยืนขึ้นอ่านโพยเป็นเวลาถึง 2 ชั่วโมง จึงอาจทำให้นายก ขาแข็งเลยต้องลงจากโพเดียม ออกไปเพื่อไปอ่าน Message จากนอกประเทศและที่หายไปนาน คงมีข้อความเข้ามาเยอะมากมาย ใช้เวลาอ่านทั้งวันโดยไม่ได้กลับเข้ามาสภาอีกเลย ปล่อยให้บรรดาขุนพล บรรเลงเพลงดาบไปอัธยาศรัย จนมีความรู้สึกว่า นายกรัฐมนตรีตัวจริงน่าจะ เป็นเป็ดเทศตัวนั้นเสียมากกว่า เพราะจะลุกขึ้นอภิปรายทุกครั้งที่มีอะไรมากระทบต่อตัวนายหญิง

เหตุการณ์ในการแถลงก็เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งกว่าทะเลอันดามันเสียอีก

มาสดุดกับท่าน ศาสตราจารย์ ตรีงใจ บูรณสมภพ สว. เคยเรียนหนังสือกันท่าน ก็เลยอยากฟังท่านอภิปรายว่าจะเหมือนกับที่จารญ์เคยสอนหนังสือหรือไม่ พอฟังไปถึงคำอภิปรายของท่านก็ยิ่งทำให้ผมสดุดกับสิ่งที่ท่านมองเห็นแต่ไม่มีใครมองเห็น สมกับที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์จริงๆ ท่านศาสตราจารย์ ตรึงใจ ได้อภิปรายถึงนโยบายของรัฐบาลปู 1 ในหมวดของความมั่นคงแห่งรัฐ โดยท่านได้โยงเข้ากับคำแถลงนโยบายปี 2548 ที่นายกพี่ชายของนายกปัจจุบันได้แถลงไว้เมื่อปี 2548 ดังนี้

“คำแถลงนโยบายปี 2548 ของนายกทักษิณ”

๘. นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ
ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ
รัฐบาลจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ …….”
ซึ่งแน่นอนว่าลอกมาจากฉบับที่แล้วๆ มาของทุกรัฐบาล ซึ่งเมื่อค้นเข้าไปเวปไซท์ของรัฐสภา ก็ได้พบข้อความดังกล่าวอยู่จริง

แต่เมื่อมาดูคำแถลงของนายกหญิง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่แถงต่อนโยบาย โดยคำแถลงนี้ปรากฎในสำเนาคำแถลงที่ทางรัฐบาลเสนอต่อรัฐสภา ตามที่ปรากฎตามภาพช้างล่างนี้ .-

ศาสตราจารย์ ตรีงใจ บูรณสมภพ อาจารย์ของผม ท่านกล่าวว่า คำที่ว่า “มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้  ได้หายไปจากข้อความในนโยบายดังกล้าว จีงใคร่ขอให้ทางนายกรัฐมนตรีได้โปรดชี้แจง ว่าทำไมไม่มีข้อความสำคัญนี้อยู่ในคำแถลงนโยบาย และตัดออกไปด้วยเหตุอะไร เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

….. ในความเห็นส่วนตัวแล้ว น่าจะเป็นนัยสำคัญเลยทีเดียวของรัฐบาลชุดนี้ คือ “ยอมให้มีการล่วงละเมิดได้เต็มที่” เพราะการห้ามล่วงละเมิดมิได้อยู่ในนโยบายรัฐบาลอีกต่อไป ต่อจากนี้การล่วงละเมิดสถาบันจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและเสรี อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากแนวโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างนี้เอง

การแสดงความเห็นถูกปิด