คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

แผนสร้างมวลชนเพื่อการณ์ใหญ่

แผนสร้างมวลชนเพื่อปกป้องรัฐบาล เตรียมการล้มสถาบัน

ถ้าสมมุติฐานนี้เป็นจริง สถาบันอันเป็นที่รักของชาวไทยจะเป็นอย่างไร

  1. ยึดกุมตำรวจ โดยปลด ผบ.ตร.แล้วตั้งคนของทักษิณเข้าไปแทน เปลี่ยนผู้บังคับบัญชาตำรวจทุกลำดับชั้นให้เป็นคนของทักษิณและพวกเสื้อแดง เพื่อใช้ตำรวจเป็นกองกำลังหลักในการคานอำนาจฝ่ายทหารเมื่อยึดกุมตำรวจได้ก็เสนอให้ตำรวจในท้องที่ตั้งคนเสื้อแดงในชุมชนในหมู่บ้านนั้นๆเป็นตำรวจชุมชนตำรวจบ้านหรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  2. เพื่อทำหน้าที่ควบคุมพื้นที่และสามารถพกอาวุธประจำกายได้เพื่อให้เป็นกองกำลังติดอาวุธหน่วยย่อยที่สุดของกองทัพเสื้อแดง การเคลื่อนไหวในพื้นที่ของหน่วยโฆษณาชวนเชื่อของคนเสื้อแดงที่โจมตีใส่ร้าย ในหลวง.ราชินี, พระบรมวงศานุวงศ์ก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกเพราะมีคนของรัฐคอยอำนวยความสะดวก
  3. เข้ายึดกุมกองกำลังฝ่ายปกครอง คือ อส.(อาสาสมัครรักษาดินแดน)โดยการตั้งหัวหน้าฝ่ายประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยของ นปช.คือนายอารี ไกรนรา เข้าไปเป็นเลขาฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้าถึงข้อมูลและสั่งการเรื่อง อส. ได้วัตถุประสงค์เพื่อให้ดำเนินการผลักดันคนเสื้อแดงให้เข้าไปเป็น อส. เพิ่มจำนวน อส. และสุดท้ายเปลี่ยน อส.ให้กลายเป็นกองกำลังติดอาวุธของคนเสื้อแดงที่สามารถใช้อาวุธได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงทหาร และควบคุมพื้นที่ได้ทั่วถึงทั้งอำเภอและจังหวัด

ข้อมูลจากแกนนำฝ่ายยุทธศาสตร์ของคนเสื้อแดง เช่น นายเกรียงกมล,นายจาตุรนต์,นายภูมิธรรม,นางธิดา,ฯลฯ

เชื่อว่าเมื่อรัฐบาลเพื่อไทยเสนอแก้รัฐธรรมนูญในต้นปีหน้าจะเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้น และฝ่ายทหารอาจใช้สถานการณ์นี้เข้ารัฐประหารยึดอำนาจ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ของเสื้อแดงจึงเตรียมการสร้างมวลชนขึ้นมาเพื่อการต่อต้านการรัฐประหาร และหากมวลชนและกองทัพเสื้อแดงมีความพร้อมสามารถเอาชนะฝ่าย ทหารได้ก็จะใช้สถานการณ์นี้ผลักดันพัฒนาให้เป็นสงครามประชาชน(สงครามกลางเมือง) เพื่อที่จะโค่นล้มการปกครองระบอบปัจจุบันให้ได้ในคราวเดียวฝ่ายซ้ายที่อยู่รอบตัวทักษิณเห็นด้วยกับยุทธวิธีนี้ เชื่อว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด