คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม.ยิ่งลักษณ์ และปิดบัญชีทรัพย์สินครม.อภิสิทธิ์

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จากคณะรัฐมนตรี 36 ราย 39 ตำแหน่งแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ได้ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หลังเข้ารับตำแหน่ง โดยรายการทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวม541,132,001 บาท ไม่มีบัญชีหนี้สิน
ด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี มีรายการทรัพย์สินรวมคู่สมรสกว่า 178 ล้านบาท ไม่มีบัญชีหนี้สิน นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีรายการทรัพย์สินรวมคู่สมรสกว่า 115 ล้านบาท รายการหนี้สินกว่า 35 ล้านบาท
สำหรับรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในรัฐบาลชุดนี้คือ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีบัญชีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 963,499,502 บาท ไม่มีบัญชีหนี้สิน
ส่วนรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดในรัฐบาลคือนายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สินกว่า 3,937,000 บาท ไม่มีบัญชีหนี้สิน

สรุปบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทั้งหมดดังนี้ …>> – น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 536.7 ล้านบาท ขณะที่นายอนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีทรัพย์สินจำนวน 76.8 ล้านบาท มีหนี้สิน 369.6 ล้านบาท ส่วน ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร บุตรชายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 4.3 ล้านบาท

– นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สิน 963.4 ล้านบาท
– รัฐมนตรีที่จนสุด คือ นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รมช.คมนาคม มีทรัพย์สิน 3.9 ล้านบาท
– นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย มีทรัพย์สิน 75 ล้านบาท,
– ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 178.2 ล้านบาท
– พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ มีทรัพย์สิน 27.4 ล้านบาท
– นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ มีทรัพย์สิน 59.9 ล้านบาท
– นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สิน 441.6 ล้านบาท,
– นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 99.4 ล้านบาท
– น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 17.4 ล้านบาท
– พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม มีทรัพย์สิน 380.4 ล้านบาท
– นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง มีทรัพย์สิน 113.3 ล้านบาท
– นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลัง มีทรัพย์สิน 4.4 ล้านบาท
– นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง มีทรัพย์สิน 166 ล้านบาท
– นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.ต่างประเทศ มีทรัพย์สิน 45.6 ล้านบาท
– นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สิน 18.7 ล้านบาท
– นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 5.1 ล้านบาท
– นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 31.8 ล้านบาท
– พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต 46.9 ล้านบาท
– พล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิลก มีทรัพย์สิน 174.3 ล้านบาท,
– นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทรัพย์สิน 31 ล้านบาท
– น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) มีทรัพย์สิน 11.6 ล้านบาท
– นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน มีทรัพย์สิน 193.2 ล้านบาท
– นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ มีทรัพย์สิน 43.7 ล้านบาท
– นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ มีทรัพย์สิน 26.4 ล้านบาท
– นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาดไทย มีทรัพย์สิน 123.6 ล้านบาท
– นายฐานิสร์ เทียนทอง รมช.มหาดไทย มีทรัพย์สิน 43.6 ล้านบาท
– พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม มีทรัพย์สิน 279 ล้านบาท
– นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน มีทรัพย์สิน 32 ล้านบาท
– นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม มีทรัพย์สิน 82.8 ล้านบาท
– นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 24 ล้านบาท
– นางบุญรื่น ศรีธเรศ รมช.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 28.6 ล้านบาท
– นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รมช.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 216.9 ล้านบาท
– นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข มีทรัพย์สิน 11.3 ล้านบาท
– นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์ รมช.สาธารณสุข มีทรัพย์สิน 6.1 ล้านบาท
– นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.อุตสาหกรรม มีทรัพย์สิน 238.6 ล้านบาท
Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด