คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ทำให้เรารู้สถานการณ์น้ำ

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำแผนที่สารสนเทศก์ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับน้ำ เพื่อให้ทราบสถานการณ์น้ำ โดยท่านสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ ได้โดยค้นหาชื่อตำบล อำเภอ หรือจังหวัด

สามารถเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำในพื้นที่ของท่านว่าท่วมแล้วหรือยัง ได้ตามลิ้ง http://203.150.230.27/FloodMap/

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด