คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

‘ทหาร’ได้ใจชาวบ้าน ช่วยน้ำท่วม ปชช.สับสนข้อมูลภาครัฐ

'ทหาร'ได้ใจชาวบ้าน ช่วยน้ำท่วม ปชช.สับสนข้อมูลภาครัฐ ดุสิตโพลระบุ ประชาชนส่วนใหญ่สับสนต่อการให้ข้อมูลน้ำท่วมของภาครัฐ เมื่อเกิดน้ำท่วม ร้อยละ 68.07 ไม่คิดจะอพยพ เพราะไม่อยากทิ้งบ้าน และกลัวโจรแมวน้ำ ขณะที่ชาวบ้านมั่นใจ “ทหาร-สื่อ” ให้การช่วยเหลือ…

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทั้งผู้ที่พักอาศัยในศูนย์พักพิง และตามบ้านเรือนต่างๆ จำนวน 2,136 คน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เมื่อถามว่า ประชาชนคาดคิดมาก่อนหรือไม่ว่า จะมีน้ำท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ ? ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.83 ไม่คาดคิด เพราะกรุงเทพฯ ถือเป็นเมืองหลวง และเขตเศรษฐกิจ น่าจะป้องกันได้ ฯลฯ ขณะที่ร้อยละ 33.57 ไม่แน่ใจ เพราะไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริง บางฝ่ายก็ว่าจะท่วม บางฝ่ายก็ว่าจะไม่ท่วม ฯลฯ และร้อยละ 28.60 คาดว่าจะท่วม เพราะมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก และเกิดการท่วมในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้ว ซึ่งกรุงเทพฯ เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านฯลฯ ทั้งนี้หากน้ำท่วม ประชาชนร้อยละ 68.07 คิดว่า จะไม่อพยพ เพราะไม่อยากทิ้งบ้าน กลัวโจรขโมย, คิดว่าคงท่วมไม่มาก อยู่ที่บ้านน่าจะสบายกว่า, การอพยพเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากฯลฯ ขณะที่ร้อยละ 21.36 ไม่แน่ใจ ขอดูระดับน้ำก่อน และร้อยละ 10.57 พร้อมอพยพ เพราะมีลูกหลานเป็นเด็กเล็ก, ป่วย สุขภาพไม่ดี, ไม่มีที่นอน, การเดินทางลำบาก ฯลฯ
เมื่อถามว่า คิดอย่างไรกับข้อมูลน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ฝ่ายรัฐบาลนำเสนอ ร้อยละ 37.27 ระบุข้อมูลสับสน ไม่ชัดเจน ขาดความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 24.20 เห็นว่า ข้อมูลแต่ละหน่วยงาน/บุคคล มีความขัดแย้งกันเอง จนไม่รู้ว่าจะเชื่อข้อมูลจากหน่วยงาน/บุคคลใด ร้อยละ 19.34 รู้สึกว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ร้อยละ 12.92 ระบุ ข้อมูลที่มีการนำเสนอไม่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการรู้ และร้อยละ 6.27 รู้สึกว่า ไม่ได้รับข้อมูลจากผู้ที่รู้จริง จึงทำให้เกิดความชะล่าใจ หรือตื่นตระหนกมากเกินไป

เมื่อถามถึงการช่วยเหลือ ประชาชนร้อยละ 84.88 รู้สึกมั่นใจในความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทหาร เนื่องจากมีกำลังพลมาก, มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงฯลฯ ร้อยละ 80.24 มั่นใจในความช่วยเหลือจากสื่อมวลชน เพราะมีศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ และการระดมสิ่งของต่างๆ เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ ร้อยละ  71.11 มั่นใจในความช่วยเหลือจากรัฐบาล เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจัง ขยันลงพื้นที่ ฯลฯ นอกจากนี้ประชาชนยังให้ความมั่นใจต่อความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร/เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร/เจ้าหน้าที่รัฐ/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และอาสาสมัคร/มูลนิธิต่างๆด้วย ทั้งนี้ประชาชนยังเห็นใจเจ้าหน้าที่ทหาร ในความเสียสละเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล มากที่สุดถึงร้อยละ 93.16 รองลงมาคือ นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 91.06 สื่อมวลชน ร้อยละ 88.48 ผู้ว่าฯ กทม. ร้อยละ 73.97

เมื่อถามถึงวิธีแก้เครียด ประชาชนร้อยละ 43.82 ทำใจให้สงบและอดทน ร้อยละ 22.80 พูดคุยกับเพื่อนบ้าน หรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงด้วยกัน ร้อยละ 18.87 ไม่หมกมุ่นกับข่าวสารน้ำท่วมมากเกินไป โดยเลือก ชม ฟัง อ่าน เฉพาะข้อมูล ร้อยละ 9.97 ทำตัวง่าย อยู่แบบพอเพียง ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น และร้อยละ  4.54 ใช้วิธีอ่านหนังสือ ฟังเพลง พักผ่อน ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.56 คิดว่า กรุงเทพฯ น่าจะพ้นวิกฤติน้ำท่วม และใช้ชีวิตอย่างปกติได้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ร้อยละ 18.73 เชื่อว่าจะพ้นวิกฤติต้นเดือนธันวาคม

ไทยรัฐออนไลน์
ต้นฉบับ: http://www.thairath.co.th/content/edu/212999

ที่มา: ไทยรัฐ

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด