คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

สื่อ(แดง)สำนึกผิด

           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสปริงนิวส์ ออกแถลงการณ์น้อมรับความบกพร่องในการรายงานข่าวที่พาดพิงสถานีโทรทัศน์ไทยพี บีเอส ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรื้อบิ๊กแบ็กที่ดอนเมือง

ทั้งนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสปริงนิวส์ กล่าวถึงสาเหตุเบื้องต้น ว่า เป็นความเร่งรีบผลิตงานเพื่อให้ทันออกอากาศ ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายความน่าเชื่อถือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแต่อย่างใด ซึ่งสถานีสปริงนิวส์แถลงการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานี โดยมีข้อความดังนี้

“ตามที่มีแถลงการณ์ของผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ที่อ้างถึงผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส มีส่วนในการยุยงให้ชาวดอนเมืองรวมตัวประท้วงการวางแนวชะลอน้ำ หรือ บิ๊กแบ็ก ซึ่งฝ่ายบริหารไทยพีบีเอสได้มีหนังสือขอคำชี้แจงมายังสถานีโทรทัศน์สปริง นิวส์นั้น

ฝ่ายบริหารและคณะบรรณาธิการของสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ได้ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงทันทีที่เกิดขึ้น พบว่ากรณีข่าวชิ้นดังกล่าวเป็นการนำเสนอเบื้องหลังความไม่พอใจของชาวบ้าน จุดกระแสความไม่พอใจบานปลายจนเกิดการรื้อแนวบิ๊กแบ็ก ซึ่งส่งผลกระทบถึงแผนการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมือง หลวงของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศปภ.และกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาส่วนใหญ่ในรายงานดังกล่าว เรียบเรียงขึ้นโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบุคคลและแหล่งข่าวต่าง ๆ เพื่ออธิบายถึงเหตุแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดย เนื้อหาส่วนหนึ่งได้กล่าวพาดพิงถึงการทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้สื่อข่าวของสถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีส่วนอยู่เบื้องหลัง และ ไม่ได้ตรวจสอบไปยังฝ่ายบริหารของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเพื่อให้โอกาสได้ ชี้แจง ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ควรให้ความเป็น ธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ขอน้อมรับในความบกพร่องที่เกิดขึ้น และ ขออภัยมาอย่างสูงต่อผู้ถูกพาดพิงทั้งผู้สื่อข่าวและต่อองค์กร หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอยืนยันว่า จาก การสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ความบกพร่องดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวที่พยายามผลิตชิ้น งานอย่างเร่งรีบเพื่อให้ทันกับการออกอากาศ โดยมิได้มีเจตนาที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแต่ อย่างใด

อย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ตระหนักดีถึงผลกระทบต่อผู้ถูกพาดพิง โดยเฉพาะมาตรฐานการนำเสนอข่าวขององค์กร จึงมิได้เพิกเฉยต่อข้อผิดพลาดดังกล่าว จึง ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานระเบียบวิชาชีพ และ วินัยการทำงานของสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์แล้ว

ทั้งนี้สถานีโทรทีศน์สปริงนิวส์ ขอเรียนว่าการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนของสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ มีนโยบายชัดเจนที่จะนำเสนอข่าวความจริงโดยปราศจากอคติ โดยให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ประชาชนให้ความสนใจ ได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเดือดร้อนอย่างรอบด้าน โดยไม่เอนเอียงชี้นำหรือให้น้ำหนักกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นกรณีพิเศษ จนได้รับการยอมรับจากผู้ชมทั่วประเทศ

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์ทุกคนได้ทำงานหนัก เพื่อติดตามนำเสนอข่าวอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง ทั้งจากพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัด รวมถึงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด โดยได้ตัดสินใจปรับผังรายการเพื่ออุทิศพื้นที่และสรรพกำลังทั้งหมดของสถานี ในการรายงานข่าวหาวิบัติอุทกภัย 54 อย่างเต็มกำลัง

เพื่อสะท้อนภาพเหตุการณ์จริงในแต่ละพื้นที่อย่างถูกต้องรวดเร็ว ให้ประชาชนจะได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นจริงและเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน โดยพยายามอย่างที่สุดที่จะจัดระเบียบข้อมูลและการบรรณาธิการอย่างรัดกุมไม่ ให้เกิดความสับสน ขัดแย้ง หรือ ตกไปเป็นเครื่องมือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

สถานี โทรทัศน์สปริงนิวส์จึงขอน้อมรับในความบกพร่องผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ ยืนยันว่า จะระมัดระวังการทำงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะการพาดพิงถึงบุคคลที่สาม และ การให้โอกาสได้ชี้แจงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด และจะยืนหยัดในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่ตระหนักในความรับผิดชอบ สำนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีความเป็นกลาง และ เป็นธรรมตลอดไป”

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด