คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

วรวัจน์ โชว์ระดับกึ๋น

บก.ข่าวการเมืองและความมั่นคง ทีวีไทย งง รัฐให้ข้อมูลมั่ว โยนบาป ปชป. กรณี นาซาขอใช้อู่ตะเภา อัดยับ ปัญญาอ่อน ทำคนสับสน แจง โครงการ HADR สมัย มาร์ค ทำภายใต้ 5 กรอบความร่วมมือ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือด้านภัยพิบัติในภูมิภาคระหว่างการประชุม กห.อาเซียนกับคู่เจรจา 8 ประเทศ แต่จนถึงรัฐบาลนี้ ยังไร้ความคืบหน้า

นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิกาข่าวการเมืองและความมั่นคง ทีวีไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว วิจารณ์การให้ข้อมูลของนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี? เกี่ยวกับโครงการนาซาขอใช้อู่ตะเภา โดยระบุว่าเป็นโครงการเก่าที่ทำตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ตั้งแต่ปี 2553 แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจและขาดข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมกับวิจารณ์การให้ข้อมูลดังกล่าวว่าสร้างความสับสนต่อสังคม อีกทั้งคนที่รับผิดชอบก็ปัญญาไม่แข็งแรง จนโครงการนี้ต้องพักยาวไปปีหน้า และชี้แจงถึงโครงการที่เกิดในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เป็นไปภายใต้ 5 กรอบความร่วมมือให้ไทยเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ แต่ปัจจุบันยังไร้ความคืบหน้า มีเนื้อหาดังนี้.-

“Sermsuk Kasitipradit   ฟังเสนาบดีจากสน.นายก วรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล ท่านแมว ชี้แจงเรื่องนาซา ในเอฟเอม101 แล้ว งงนิดๆ ที่บอกว่าโครงการนี้มีมาแต่ปี 53 สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วทำไมถึงมาค้าน เฮ้อ เป็นถึงเสนาบดี น่าจะมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน คงฟังรายงานมา แล้วก็มั่วกันไปจนสับสน อย่างที่เคยมาแลกเปลี่ยนกัน?ในนี้

การขอใช้อู่ตะเภานี่มีสองกรณี กรณีของนาซ่า พึ่งมารัฐบาลนี้ สหรัฐขอมา คนที่รับผิดชอบรัฐบาลนี้ปัญญาคงไม่แข็งแรง เลยทำอะไรอย่างที่เห็น แทนที่จะมีแผนงานการชี้แจงทำความเข้าใจ ไม่มีการชี้แจงให้สังคมได้เข้าใจ จนเกิดปัญหาอย่างที่รับรู้ และก็อาจเป็นเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องโยงเรื่องนาซ่าให้เป็นเรื่องกองทัพสหรัฐ แล้วเอากำลังเข้ามาตั้ง ถ้าบนสมมติฐานนี้ก็ต้องเข้า ม. 190 ชัดเจน นาซามาขอใช้สองเดือนแล้วก็ก?ลับ แต่ตอนนี้พักยาวแล้วไปปีหน้า

ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องการใช้อู่ะเภา เป็นศูนย์กลางศึกษาอบรม เตรียมการ ในเรื่องภัยพิบัติ HADR humanity assistance and disaster relief ….อันนี้แหละครับที่เสนอม?าจากปี 53 โดยรัฐบาลชุดที่แล้ว หลังมีการประชุม กลาโหมอาเชี่ยนกับประเทศคุ่เจรจา แปดชาติ สหรัฐ รัสเซีย จีน อียู อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ที่เวียตนามกำหนดให้ ปัญหาภัยพิบัติเป็นหนึ่งในห้ากรอบความร่วมมือ ที่ต้องช่วยเหลือกันด้านภัยพิบัติ รัฐบาลที่แล้วก็เห้นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไทยและต่อภูมิภาคก็เสนอไทยเป็นศุนย์กลางไป ก็ต้องเข้าใจสภาพช่วงนั้นด้วยนะครับว่ายังไม่เป็นแบบช่?วงนี้ ที่สหรัฐปรับแผน rebalancing ให้ความสำคัญกับแปซิฟิคิมากขึ้น เพื่อมาถ่วงดุลย์กับจีนในทะเลจีนใต้ หลังเสนอไปก็ยังไม่มีการสานต่อ มาเปลี่ยนรัฐบาล เป็นอันเดียวกันครับ จะคุยกันช่วงต้นเดือนที่สิงคโปร์ แต่ยังไม่ได้คุย ปลายปีนี้ก็จะชัดเจนว่าข้อเสนอที่ว่าให้สหรัฐมาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านป้องกันภัยพิบัติจะมีความร่วมมือลักษณะไหนอย่างไร …..”

— Facebook พรรคประชาธิปัตย์ / -ภาพประกอบจาก Internet

— with Sermsuk Kasitipradit.

การแสดงความเห็นถูกปิด