คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

สว. รสนา กับ ม.๖๘ บนเฟสบุคของเธอ

การที่อัยการสูงสุดไม่ส่งเรื่องให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น

คุณ รสนา โตสิตระกูล สว. กทม. ได้แสดงความเห็นของเธอไว้ดังนี้ .-

การที่รัฐธรรมนูญมาตรา68ได้ให้สิทธิประชาชนในการเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว ที่ออกมาถกเถียง…กันว่าต้องให้อัยการเป็นผู้รับและส่งศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น อาจทำให้เกิดการตัดตอนคดีได้ ดูอย่างคดีหมอผัสพรที่ถูกฆาตกรรมก็เป็นคดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง จนพ่อของผู้ตายต้องใช้สิทธิฟ้องเอง พอคดีนี้ศาลรับฟ้องเท่านั้นแหละ อัยการก็รีบแจ้นมาขอเป็นโจทก์ร่วม คดีนี้ศาลสั่งประหารชีวิตผู้ฆ่าหมอผัสพร
ถ้าสิทธิของประชาชนต้องขึ้นอยู่กับอัยการเท่านั้นแล้วใครจะถ่วงดุลอัยการ มาตรา68อยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพ และเป็นสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ถ้ารัฐธรรมนูญเหมือนพ่อแม่เรา เราจะไม่มีสิทธิเชียวหรือในการปกป้องพ่อแม่ของเราจากการถูกฆ่า ที่อัยการออกมาแถลงว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องการทำหน้าที่ของรัฐสภา มาตรานี้รัฐธรรมนูญระบุถึงบุคคลและพรรคการเมือง พรรคการเมืองทำกิจการทางการเมืองผ่านสมาชิกพรรค จึงสามารถแอบแฝงการใช้สิทธิเสรีภาพของสมาชิกเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ ประเด็นที่ศาลจะตรวจสอบเป็นการกระทำของนักการเมืองและพรรคการเมืองไม่ใช่รัฐสภา แต่พวกนี้พยายามเบี่ยงเบนประเด็นโดยมีอัยการมารับหน้าเสื่อ อัยการไม่มีหน้าที่วินิจฉัยเพราะไม่ใช่ศาล ขอให้เพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญด้วยการช่วยกันขยายความเข้าใจกับเพื่อนของเพื่อนให้กว้างขวางที่สุด อย่าให้อันธพลครองเมือง
Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด