คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

ยื่อฟ้องฝรั่งเศสรุกรานสยาม รศ.112

 

โดย: สมาน ศรีงาม

ยื่นฟ้องฝรั่งเศสเอาเงินค่าปรับสยาม 3 ล้านฟรังค์กรณี ร.ศ.112 รุกรานยึดแผ่นดินสยามคือเขมรในและลาวฝั่งขวา…โดยประชาชนร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิ….”ด้วยเงินจดทะเบียน 3 แสนบาทแล้วยื่นฟ้อง “อีโคช็อค” สหประชาชาติพร้อมสมัครเป็นสมาชิกฯ แล้วอีโคช็อคจะฟ้องศาลโลกต่อไป เพื่อ…

  1. เอาเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยเงินถุงแดง ร.3 คืนไทยจำนวนมหาศาลปัจจุบัน
  2. เอาแผ่นดินมณฑลบูรพาคืนไทยกว่า 6 หมื่นตารางกิโลเมตร
  3. เอาเกียรติยศศักดิ์ศรีของชาติของพระมหากษัตริย์ของประชาชนสยามคืน
  4. เอาปราสาทพระวิหารคืน คือ คำตัดสินศาลโลก พ.ศ. 2505 ไร้ผลบังคับ

โดย…ทำให้สนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ค.ศ. 1904 – l907 และข้อตกลงไทย-ฝรั่งเศส ค.ศ. 1946 (ข้อตกลงวอชิงตัน) เป็นโมฆะถูกยกเลิกไม่มีผลบังคับและให้อนุสัญญาโตเกียว ค.ศ. 1941 เพียงฉบับเดียวที่มีผลบังคับตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

การแสดงความเห็นถูกปิด