คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

เหิม! อำนาจ…. ทำร้ายจิตใจประสกนิกรชาวไทย

โดย: Indy Classic

. . . ยอมรับว่าเก้าปีที่ทำงานในกระทรวงต่างประเทศ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ ทรงประทับนั่งด้านข้างของห้องวิเทศสโมสรในกระทรวงต่างประเทศ โดยมีข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำ นั่งเป็นประธานหัวโต๊ะ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้

นที่กระทรวงการต่างประเทศ ทรงเข้าร่วมการประชุมในฐานะเอกอัครราชทูตและองค์ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ โดยมีน.สยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จ และนั่งเป็นประธานอยู่ด้านหัวโต๊ะในที่ประชุม

. . . ตลอดเวลาที่ผมทำงานอยู่ในกระทรวงต่างประเทศ ทุกๆครั้งที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาที่กระทรวงต่างประเทศ ห้องนี้จะเป็นห้องห้องหนึ่งที่ใช้รับเสด็จ และใช้จัดงานการประชุมและงานต่างๆของบัวแก้ว ห้องนี้มีชื่อว่าห้องวิเทศสโมสร และในทุกครั้งที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาห้องนี้ ตำแหน่งที่ประทับนั่งนั้น จะหันพระพักตร์ไปทางหน้าเวที หรือหันหลังให้กับเวทีในห้องวิเทศน์ ซึ่งคือตำแหน่งที่น.สยิ่งลักษณ์และคณะได้นั่งอยู่ในภาพ หรืออีกตำแหน่งที่พระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆประทับนั่งอีกตำแหน่งก็คือ การประทับนั่งหันข้างให้เวที(เหมือนที่พระองค์ภาทรงนั่งขณะนี้ในภาพ) แต่กรณีนี้ นั่นหมายความว่าประธานของงานต้องอยู่ตรงกลางของความยาวของที่นั่ง มิใช่นั่งด้านข้างของหัวโต๊ะที่ประทับเช่นในรูปนี้ หรือจะมองในมุมที่ไม่คิดมากกันเกินไป ก็อาจจะบอกได้ว่า เพราะพระองค์หญิงท่านเสด็จในนามคณะทูตงั้นหรือ จึงต้องประทับในตำแหน่งดังกล่าว ผมคงไม่คิดมากไปใช่ไหม แต่สารภาพตรงๆเลยว่า อยู่ในกระทรวงนี้ และทำงานในห้องวิเทศสโมสรแห่งนี้มาเก้าปี ผมพึ่งจะเห็นการจัดที่ประทับนั่งแบบนี้เป็นครั้งแรก

การแสดงความเห็นถูกปิด