คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

ผลกรุงเทพโพลล์ 94.1% ระบุ “รัฐบาลปู” ดับไฟใต้ยังมืดมน เชื่อเดินไม่ถูกทาง

สำนักข่าวเนชั่น – “ผลกรุงเทพโพลล์” 94.1% ระบุ “รัฐบาลปู” ดับไฟใต้ยังมืดมน เชื่อเดินไม่ถูกทาง ประชาชนรับหวาดกลัวแต่ชินชา

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “1 ปีรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับการแก้ปัญหาไฟใต้” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงและมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ผลสำรวจพบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 55.4 เห็นว่ารัฐบาลไม่ค่อยจริงจังกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองลงมาร้อยละ 35.0 เห็นว่าไม่จริงจังเลย และมีเพียงร้อยละ 9.6 เท่านั้นที่เห็นว่ารัฐบาลจริงจังกับการแก้ปัญหาต่อคำถามที่ว่าแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของภาครัฐเดินมาถูกทางหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 59.2 เชื่อว่าเดินมาไม่ถูกทาง มีเพียงร้อยละ 6.1 เท่านั้นที่เชื่อว่าเดินมาถูกทางแล้ว ขณะที่ประชาชนร้อยละ 34.7 ไม่แน่ใจ

ส่วนปัจจัยที่ทำให้ภาครัฐยังไม่สามารถแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากที่สุดผลสำรวจพบว่าคือ ความไม่จริงจัง จริงใจ และขาดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนของภาครัฐ ในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ร้อยละ 22.8 รองลงมาคือ การทุจริตคอร์รัปชั่น มีผลประโยชน์ของผู้ค้าหนีภาษี ความเห็นแก่เงินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ 17.4 และความไม่เข้าใจปัญหา รวมถึงการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดของภาครัฐ ร้อยละ 13.9

ขณะที่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่ภาครัฐควรนำมาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้มากที่สุด นั้นพบว่า ควรปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังและเด็ดขาดมากกว่านี้ ร้อยละ 39.8 รองลงมาคือ ภาครัฐควรเข้าใจและเข้าถึงคนในพื้นที่ให้มากกว่านี้ รวมถึงช่วยพัฒนาชุมชนทั้งการศึกษาและอาชีพ ร้อยละ 24.6 และภาครัฐควรจริงจังกับการแก้ปัญหาให้มากกว่านี้และต้องทำอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 12.3)

สำหรับความเห็นของประชาชนต่อการประกาศเคอร์ฟิว ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะช่วยลดหรือแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 43.4 เชื่อว่าไม่ได้ มีเพียงร้อยละ 16.7 ที่เชื่อว่าได้ ขณะที่ร้อยละ 39.9 ไม่แน่ใจ

ด้านความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกวันนี้พบว่า ประชาชนร้อยละ 50.8 บอกว่าไม่ค่อยพอใจ รองลงมาร้อยละ 29.5 บอกว่าพอใจ ขณะที่ร้อยละ 19.7 บอกว่าไม่พอใจเลย

ต่อคำถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการใช้ชีวิตท่ามกลางปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ประชาชนร้อยละ 57.4 บอกว่ารู้สึกหวาดกลัวแต่เริ่มชินชาแล้ว รองลงมาร้อยละ 22.5 บอกว่ารู้สึกหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา ขณะที่ร้อยละ 20.1 บอกว่าใช้ชีวิตตามปกติ

เมื่อถามว่าปัจจุบันนี้เห็นสัญญาณความสงบที่จะเกิดขึ้นในช่วง 3 เดือนข้างหน้าบ้างหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 94.1 ระบุว่ายังคงมืดมน มีเพียงร้อยละ 4.7 เท่านั้นที่เห็นว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นบ้าง และเมื่อถามต่อด้วยคำถามเดิมว่าแล้วอีก 6 เดือนข้างหน้าสัญญาณความสงบจะเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 90.3 ระบุว่ายังคงมืดมนต่อไป มีเพียงร้อยละ 8.5 เท่านั้นเห็นว่าเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นบ้าง
——
สำนักข่าวเนชั่น twitter@nnanew

การแสดงความเห็นถูกปิด