คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

6 ปียึดอำนาจทักษิณ

ครบ 6 ปียึดอำนาจ ทักษิณ ชินวัตร จากวันที่ 19 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2555 เหตุผลและเงื่อนไขของการยึดอำนาจยังไม่เปลี่ยนแปลง

ผมจะสรุปเหตุผลในการยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณ ที่แถลงโดยคณะคปค.ที่ตอนหลังเปลี่ยนเป็นคมช.ได้ดังนี้

1)บริหารทุจริตคอร์รัปชั่น2)สร้างความแตกแยกให้กับประชาชน3)ทำลายและแทรกแซงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

4)ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

5)เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ

นี่คือ 5 ข้อใหญ่ๆ ที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ.ขณะนั้น ใช้เป็นเหตุผลเพื่อสร้างความชอบธรรมให้คณะปฏิวัติ หลังจากนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดำเนินการเอาผิดกับบุคคลและคณะบุคคลที่มีการกระทำดังกล่าว

แต่จากวันนั้นถึงวันนี้ เหตุผล 5 ข้อ นั้น ยังดำรงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง จะมีบ้างก็บางข้อที่เบาบางลง ขณะที่บางเรื่องหนักหนาสาหัสและมากกว่าเดิม นี่แสดงให้เห็นว่า ทักษิณ ยังคงต้องการกลับมามีอำนาจและไม่ยอมรับกับข้อกล่าวหาของคณะปฏิวัติ

ถ้า ทักษิณ บอกว่า การปฏิวัติทำให้ชาติหายนะและประเทศล้าหลัง ก็มีคำถามกลับไปว่า แล้วหากทักษิณ ยังบริหารประเทศอยู่จนถึงวันนี้ประเทศจะไม่หายนะหรือล้าหลังหรือ เพราะแม้นทักษิณ ไม่ได้บริหารประเทศเอง แต่ทุกรัฐบาลนับแต่ สมัคร สุนทรเวช สมชาย วงศ์สวัสดิ์ และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็บริหารภายใต้การสั่งการของ ทักษิณ มันจะต่างกันแค่ว่าทักษิณ ไม่ได้มานั่งบริหารเอง แต่ผลการบริหารประเทศก็ดังที่ทราบอยู่ว่า ล้มเหลวทุกด้าน

ฉะนั้นจึงไม่อาจกล่าวได้ว่า การปฏิวัติจะเลวร้ายกว่าเพราะผมมองว่าการบริหารประเทศที่ล้มเหลว สร้างความเสียหายมากกว่าการปฏิวัติเสียอีก

ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา บ้านเมืองไม่พัฒนาเพราะใครบ้านเมืองเต็มไปด้วยคอร์รัปชั่น เพราะใคร บ้านเมืองถูกเผาทำลายและเสียหายทางเศรษฐกิจ เพราะใคร สถาบันเบื้องสูงถูกจาบจ้วงทำลายเพราะใคร และบ้านเมืองหายนะเพราะใครอยู่เบื้องหลังสั่งการ

6 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ทักษิณ สร้างเอาไว้ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะทักษิณเองต้องการให้เป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะการสร้างความแตกแยก ที่ทักษิณ ใช้เสื้อแดง เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก เป็นขั้นบันไดและสะพานทอดให้ทักษิณกลับมามีอำนาจ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจอีก

6 ปีที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ที่รัฐและเอกชน ที่เขาศึกษาทางออกของประเทศล้วนแล้วสรุปตรงกันว่า ต้นเหตุของปัญหาคือทักษิณ อันสืบเนื่องมาจากการถูกจำคุก 2 ปี และคดีซุกหุ้นจนนำไปสู่การยึดทรัพย์

ส่วน คอป.สรุปว่า ทักษิณ ต้องเสียสละเลิกยุ่งกับการเมืองและตายอยู่เมืองนอก

ประชาไท ธนณรงค์

การแสดงความเห็นถูกปิด