คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

Posts tagged “คณะราษฎร

ย้อนรอยคณะราษฎร ความจริงใช่ว่าจะรักชาติทุกคน

โดยสำนักข่าว T-News

—————————————-

การที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช. ได้ยกเอาคณะราษฎร ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ถึงขนาดที่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งได้ปวารณาตัวเองขึ้นมาเป็นคระราษฎรชุดที่ 2 เพื่ออ้างถึงการสานต่อภารกิจประชาธิปไตย

ภาพของกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นคณะราษฎรที่ 2 ซึ่งได้มีการเคลื่อนไหวในช่วงบรรยากาศการครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ตอกย้ำถึงสัญลักษณ์การต่อสู้ ตามวิถีทางประชาธิปไตย คนกลุ่มนี้แต่งกายย้อนยุค ชุดคณะราษฎรปี 2475 ซึ่งแต่ละคนจำลองเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น จอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม พระยาพหลพยุหเสนา หลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือปรีดี พนมยงค์เป็นต้นหรือแม้กระทั่งภาพการแสดงละครของคนกลุ่มนี้ก็พยายามจำลองตัวเอง ในเชิงสัญลักษณ์คณะราษฎร ด้วยการเชิดชูให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคณะราษฎรอีกด้านหนึ่ง เราจะไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกที่ขาดตกไปจากการนำเสนอของฝ่ายคนเสื้อแดง

(เพิ่มเติม…)


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ความเป็นมา

ก่อนที่ราชอาณาจักรไทยจะมีรัฐธรรมนูญนั้น ราชอาณาจักรไทยมีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบการปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475  ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อคณะราษฎร ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการสายทหารบก ทหารเรือ และสายพลเรือน  โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้า ได้ร่วมกันทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศจากะระมหากษัตริย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงตัดสินพระทัยที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยสงบ
(เพิ่มเติม…)


คำประกาศของคณะราษฎร ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

ราษฎรทั้งหลาย

เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชย์สมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้น ในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่ม เย็น แต่การณ์ก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่ กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิม ทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ไม่ทรงฟังเสียงราษฎร ปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริต มีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซื้อของใช้ในราชการ หากำไรในการเปลี่ยนเงิน ผลาญเงินของประเทศ ยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎร กดขี่ข่มเหงราษฎร ปกครองโดยขาดหลักวิชา ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรม ดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากิน ซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้ว รัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้
(เพิ่มเติม…)